Menüü

Kokkuvõte

2014. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsustest, mis käsitlesid üldise isikuõiguse teemat, on oluline Euroopa Kohtu 13. mai 2014. a otsus (edaspidi Google’i otsus). Otsus käsitles üldise isikuõiguse ja muude põhiõiguste (eelkõige õiguse informatsioonile) konflikti koos selle ületamise võimalikkusega eraõiguslikes suhetes (nn väljendusvabaduse kolmikmõju) ja tõi esile uue põhiõiguse – õiguse unustusele Internetis.

Google’i otsuses tegeleb Euroopa Kohus küsimusega, kas on olemas õiguskaitsevahendid, et sundida otsingumootori haldajat kustutama vananenud andmed, mis võivad takistada isikul ilma mineviku taagata edasi tegutseda. Tegemist on Euroopa Liidus, aga ka mujal hulgaliselt vastukaja tekitanud otsusega. Kuigi sellest otsusest ei leia vastust küsimusele laiemas mõttes Interneti-teenuse osutajavõimaliku vastutuse kohta isiku andmete avaldamise või muude Internetis toimuvate õigusrikkumiste korral, on tegemist tähelepanuväärse sammuga Euroopa Liidu õiguse efektiivsemal rakendamisel. Käesolevas artiklis analüüsitakse otsuse põhjendusi ja selgitatakse selle tähendust laiemalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse