Menüü

Kokkuvõte

Asjaõigusseaduse (AÕS) § 72 lõike 4 kohaselt on kaasomanikul õigus teha asja säilimiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega. Kuigi see norm on palju laiema tähendusega, loetakse sellest välja eelkõige kaasomaniku õigus nõuda teistelt kaasomanikelt remondikulude hüvitamist juhul, kui remondi tegemiseks teiste kaasomanike nõusolek puudus.

Ilma teiste kaasomanike nõusolekuta tehtud remondikulude hüvitamise nõude puhul on käesoleva artikli autori hinnangul AÕS § 72 lõikes 4 nimetatud „säilimiseks vajalikke toiminguid“ tõlgendatud lubamatult laialt. Lai tõlgendus on põhjustatud ilmselt sellest, et muud kulutuste tegemise selget sätet asjaõigusseaduses kaasomandi kohta ette nähtud ei ole. See ei tähenda siiski seda, et asja säilimiseks vajalike toimingute hulgast väljuvate toimingute tegemist nõuda ei saaks. Seda reguleerivad asjaõigusseaduse kaasomandi sätted.

Käesoleva artikli raames analüüsitakse, mis piiridesse võiksid asja säilimiseks vajalikud toimingud AÕS § 72 lõike 4 tähenduses jääda; mis õigused on kaasomanikul siis, kui toimingud, mida üks kaasomanik teha tahab, ületavad säilimiseks vajalikke toiminguid; mis toimingud on lisaks remondi tegemisele säilimiseks vajalike toimingutega hõlmatud; kus muude toimingute tähendus ilmneb ja millised on peamised erisused kaasomandi säilimiseks vajalike toimingute tegemisel korteriomandi puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse