Menüü

Kokkuvõte

Samal ajal kui valdavas enamuses Euroopa Liidu riikides saavad kindlustusvõtjad valida otseselt kasumile mitteorienteeritud ühistulise kindlustusandja teenuseid, on Eesti üks väheseid riike, kus see ei ole võimalik. Samas oli ühistuline kindlustus väga levinud Eestis enne 1940. aastat.

28. augustil 2018 edastas Rahandusministeerium kooskõlastamisele kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis lubab Eestis kindlustusandjana tegutseda ka tulundusühistul.

Autorid analüüsivad küsimust, mis on ühistuline kindlustus ning kas kooskõlastamisele saadetud eelnõuga tekkiv õigusmuudatus on piisav, et Eestis tekiks kindlustusühistud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse