Menüü

Kokkuvõte

Kui maakohus rikub selgitamiskohustust ja see on menetlusõiguse oluline rikkumine, peab ringkonnakohus maakohtu otsuse tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 652 lõikest 1 tulenevalt tühistama sõltumata sellest, kas pooled seda taotlesid või õigel ajal maakohtule vastuväite esitasid. Seejuures on Riigikohus andnud juhise, et menetlusökonoomia põhimõttest (TsMS § 2) lähtudes peab ringkonnakohus esmajoones püüdma asja ise lahendada ning üksnes erandina saatma asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Kas ringkonnakohtu kvalifitseerimise- ja selgituskohustuse ulatus on erinev maakohtu omast? Kas sellel on piirid ning kas menetlusosaliste õigused on piisavalt tagatud olukorras, kus ringkonnakohus võtab maakohtu ülesanded üle? Neile küsimustele otsitakse artiklis vastuseid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse