Menüü

Kokkuvõte

Hiljuti avalikustati Justiitsministeeriumi poolt koostatud haldustrahviõiguse kontseptsioon, mis peaks olema esmaseks aluseks haldustrahve puudutava õigusloome kujundamisel. Käivitunud on elav arutelu, kuidas haldustrahve meie õigusesse sobitada. Arvamuste, sealhulgas vastandlike arvamuste paljususe põhiline esilekutsuja on arusaam, et tekkinud probleeme saab edukalt lahendada kehtiva õiguse pinnalt. Autori hinnangul ei saa see soovunelm täituda ning tuleb otsida uut õiguslikku paradigmat, kahjustamata sealjuures kehtiva õigussüsteemi toimimist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse