Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "halduskohtumenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Krestomaatiline käsitus haldussunnist ja haldustrahvid
Indrek Koolmeister
2020 4, Lk 231 - 241
...muutliku kohtupraktika põhjal ei saa. Ajakohastatud halduskohtumenetluse seadustik *24 (HKMS) reguleerib tõendamismenetlust......sunnivahendi kohaldamise õiguspärasust kontrollivas halduskohtumenetluses ei tohiks olemuslikult erineda. Euroopa õigusel põhinevate...
Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
...haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse õigusele ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades on võimalik leida......keskendub haldusõiguse üldosale ning haldusmenetluse ja halduskohtumenetluse õigusele. Neis õigusvaldkondades on võimalik leida...
Õigusemõistmine – milliste eesmärkide nimel?
Aivar Pilv
2011 4, Lk 243 - 248
...kui ka kriminaalkohtumenetlusest. Alustan siinkohal halduskohtumenetlusest. 2. Halduskohtumenetluse võlu ja valu ning millises......võlu ja valu ning millises suunas me liigume Kas halduskohtumenetluse olemus ja eesmärgid on menetlusosalisele piisavalt...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
...põhjalikult analüüsitud, rääkimata maksumenetluses ja halduskohtumenetluses maksusaladuse avaldamise käsitlemisest. Artikli eesmärk......kui ühte saladuse liiki, mida haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses kaitstakse, ning välja tuua mõningad probleemid....
Kaalutlusvigadest
Kaire Pikamäe
2006 2, Lk 75 - 83
Kaalutlusõiguse kasutamine, sh kaalutlusvigade tuvastamine, on kaalutlusotsustuse materiaalse õiguspärasuse küsimus. Seega tuleb kaalutlusvigadest rangelt eristada menetlus- ja vormivigu, mis on seotud ...
Riigikohtu 2001. aasta praktika haldusmenetluse valdkonnas
Ivo Pilving
2002 2, Lk 106 - 120
...igapäevaelus levinud keelekasutusest – nüüdsest rangelt eristada halduskohtumenetlusest (menetlus halduskohtutes) ja menetlusest haldusõiguserikkumise......sõnaselgelt rõhutanud ja konkretiseerinud korduvalt halduskohtumenetluse kontekstis, kuid see kehtib ka otsuste langetamisel...
1  2  järgmine lehekülg»