Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "väärteomenetlus"

Finantssektori karistused järelevalvaja pilgu läbi
Siim Tammer
2019 7, Lk 510 - 517
... Autor toob välja mõningad sellised asjaolud tänases väärteomenetluse raamis, mis ei võimalda asuda seisukohale, et finantsjärelevalve......mittetäitmise korral sunniraha rakendamine; b)    väärteomenetlus ja sellele järgnev võimalik väärteokaristus. Haldusõiguslik...
1