Menüü

Kokkuvõte

Õppetöös puutume iga päev kokku intellektuaalse omandiga, kasutades teiste isikute loometöö tulemusi ning luues ka ise uut teadmust. Ajal, kui erinevate digitaalses vormis materjalide hulk üha suureneb ning e-õpet kasutatakse praktikas aina rohkem, suureneb ka õppeprotsessis osalejate valmidus ning soov kasutada digitaalses vormis õppematerjale. Sealjuures ei tohiks aga unustada õppematerjalide autorite õigusi.

Käesolevas artiklis uurivad autorid autoriõiguse piiranguid, mis lubavad kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid õppe-eesmärkidel. Autoriõiguse seadus võimaldab reeglina kasutada kaitstud loomingut isiklikel ja õppetöö eesmärkidel, lubades teha teostest koopiaid ja kasutada neid õppeprotsessis. Autorid analüüsivad samuti autoriõiguse rikkumise õiguslikke tagajärgi ning võimalikke avatud juurdepääsu strateegiaid, mis võimaldaksid lihtsustatud juurdepääsu õppematerjalidele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse