Menüü

Kokkuvõte

Vastavuskontrolli on defineeritud funktsioonina, mis teeb kindlaks asjakohased õigusaktidest, muudest normidest ja parimatest tavadest tulenevad nõuded ning rakendab vajalikku korda, süsteeme ja kontrolle, et neid nõudeid täita.

Käesolevas artiklis arutletakse vastavuskontrolli instituudi, selle kujunemise ja nõuete üle ning analüüsitakse vastavuskontrolli rolli ja erinevaid ülesandeid ettevõtte kultuuri eestvedajana, võrreldes seda kitsalt üksnes normidele vastavuse tagamise rolliga. Samuti arutletakse artiklis krediidiasutuste seaduse uute vastavuskontrolli puudutavate sätete üle ning krediidiasutuste vastavuskontrolli ja selle ülesannete piiritlemise üle ülejäänud sisekontrollisüsteemist ja tavapärasest juriidilise üksuse tööst.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse