Menüü

Kokkuvõte

Artikkel teeb lühikese ekskursi Eesti Vabariigi algusaastate ekspertiisitegevusse ja selle institutsioonidesse. Edasi kirjeldatakse 1. jaanuaril 2008 loodud riikliku ekspertiisiasutuse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tegevusi ning antakse põgus ülevaade instituudi tegemistest, kohtueksperdi ametist, juhtimissüsteemist, akrediteerimisest ja rahvusvahelisest ekspertiisialasest koostööst.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse