Menüü

Kokkuvõte

Tänane kohtuekspertiisiseadus (KES) on vastu võetud 2001. aastal. Menetlusseadustikud on jõustumisest saati oma regulatsioonid ekspertiiside tellimise ja tegemise osas veidi erinevalt lahendanud ning KES vaid viitab neile, sedagi väga üldiselt. Ekspertiiside tellimise ja tegemise regulatsiooni, mis menetlusseadustikke täiendaks, KES-st ei leia. See ei ole siiski ekspertiisitegevust Eestis seganud ja õigussüsteem on saanud parimat teaduslikult põhjendatud ekspertteadmist, mis võimalik.

Kuigi seadus ei ole nn päriselu seganud, on ometi võetud mitmel korral ette KES suuremad muudatused, mis aga senini erinevatel põhjustel soiku on jäänud või siis vaid kosmeetiliste parandustena realiseerunud. Praegu käimasolev seaduse uuendamine on samuti alanud juba mitu aastat tagasi. Seekord on aga rohkem lootust jõuda uue seaduse vastuvõtmiseni, kuigi pisut hiljem kui alguses kavandatud. Kuna tegemist on eelnõuga, ei ole hetkel veel teada, kas kõik kavandatu ka nii jääb, millal seadus vastu võetakse ning kuna jõustub. Loodetavasti jäädakse 2022. aasta numbrisse.

Artiklis käsitletakse mõningaid teemasid, mida autor peab olulisemad KES uue regulatsiooni valguses välja tuua.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse