Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Prokuratuur"

Meri ühendab ka õiguskaitsjaid
Urmas Tammiksaar
1999 2, Lk 81 - 82
Vastavalt prokuratuuriseaduse § 1 punktile 6 on prokuratuuri üheks töövaldkonnaks rahvusvahelistest lepingutest tulenevate ülesannete täitmine. Analoogselt on prokuratuuri roll määratletud ka kriminaalmenetluse ...
Eesti õigussüsteemi taastamine
Paul Varul
1999 1, Lk 2 - 4
Olles pidamas justiitsministeeriumi 80-ndat aastapäeva, juubelisünnipäeva, kuna 80 aastat tagasi asutati kohtuministeerium, ja rääkides Eesti õigussüsteemi taastamisest, oleme omapärases olukorras, ...
Kes vastutab kohtueelse menetluse eest?
Norman Aas
2000 9, Lk 584 - 591
... tõsi küll, oleks esemeliselt üksteisega seotud. Prokuratuurile oleks võimalik anda vaid seaduslikkuse (mitte......kriminaalasjad süüdistuse esitamiseks prokuratuurile üle anda. Prokuratuur hindab seejärel kogutud tõendeid, võimalusel esitab...
«eelmine lehekülg  1  2