Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Tarbijakaitse"

Toote ohutusest
Leida Roos
1994 10, Lk 247 - 249
...arutamisel ja nendele lahenduste otsimisel. 1. Tarbijakaitseseadus sätestab tarbija õiguse teha teadlik valik...
Tarbijakaitse: mõned teoreetilised ja õiguslikud alused
Heiki Pisuke
1994 9, Lk 216 - 216
...alusest. Eelöeldu põhines ülimal lihtsustamisel. Tarbijakaitse on käesoleval ajal tõusev täht nii rahvuslikes seadusandlustes......väljatöötamisel peeti vajalikuks tarbijate osavõttu). Tarbijakaitse poliitika uuele etapile pani aluse 1992. a. 7. veebruaril...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
...riikide õigusaktides ka tarbija ülddefinitsiooni. Tarbijakaitsealastes seadustes määratletakse tarbijaga seonduvad......Consumer Protection in Russia, CICPP 1995.15. Leedu Tarbijakaitseseadus 10.11.1994.16. K. Mortelmans, S. Watson. The...
Tarbijalepingud rahvusvahelises eraõiguses
Margus Kingisepp
1997 3, Lk 114 - 120
...lepingulistele suhetele kohaldatava õiguse kohta. Tarbijakaitsenõudeid sisaldavad klauslid leiame spetsiaalsest peatükist......aasta 1. septembril jõustunud tarbijakaitseseadus. Tarbijakaitseseaduse § 3 lõikes 1 defineeritakse tarbijat kui füüsilist...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
Internet ja õigus
Eneken Tikk
2000 6, Lk 402 - 407
I. Mis on e-õigus? Tänapäevane Internet on välja kasvanud 60-ndatel aastatel Ameerika Ühendriikide sõjaväestruktuurides välja töötatud ja kasutusele võetud ARPAnet-ist, mille algne eesmärk oli luua detsentraliseertit ...
«eelmine lehekülg  1  2