Menüü

Kokkuvõte

„Selleks et tagada õiguskindluse nõude täitmine, on eriti oluline, et isikute õiguslik situatsioon oleks selge ja täpne, mis võimaldaks neil mõista oma õiguste täielikku ulatust.“

Euroopa Kohus *1

26. septembril 2001 võttis Riigikogu vastu lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduse. Kuna enne uue seaduse jõustumist tüüptingimusi ja nende kasutamise piire Eestis reguleeritud ei ole, ei ole tüüptingimuste regulatsioonist varasemalt ka käesoleva väljaande kaante vahel pikemalt kirjutatud. *2 Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduse (edaspidi VÕS) teise peatüki teine jagu „Tüüptingimused“ avab seega täiesti uue peatüki Eesti õigussüsteemis, kus seadusega nähakse ette riigivõimu suurem sekkumine poolte lepinguvabadusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse