Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusõiguse põhimõisted ja printsiibid"

Eesti haldusõiguse reformi kandvatest ideedest
Ülle Madise
2003 1, Lk 38 - 44
...era- kui ka avalik õigus. Artikkel annab ülevaate haldusõiguse reformi planeerimisest ja reformi järk-järgulisest......aktide kvaliteedile. Artiklis sisaldub ka ülevaate haldusõiguse üldosa seadusi läbivatest põhimõtetest, milles autor...
Riigihalduse õiguslik regulatsioon
Kalle Merusk
1998 4, Lk 170 - 172
...on juba ammustest aegadest kummitanud idee ühtsest haldusõiguse teooriast ja meetoditest, mis oleksid aluseks haldusõigusesüsteemi......meetoditest, mis oleksid aluseks haldusõigusesüsteemi kujunemisele. Ühtsel teoorial ja meetoditel...
Administratsiooni diskretsioon
Kalle Merusk
1998 3, Lk 150 - 150
...„Administratsiooni diskretsioon“ esines riigi- ja haldusõiguse professor K. Merusk. Ettekandja märkis, et administratsiooni......„Administratsiooni diskretsioon“ esines riigi- ja haldusõiguse professor K. Merusk. Ettekandja märkis, et administratsiooni...
Haldus ja õigus Eestis
Taavi Annus
1999 7, Lk 314 - 320
...Sealjuures on lähenemist õigusesse tihti piiratud haldusõigusega.I. Sissejuhatus Seminaril halduse ja õiguse kohta......Sealjuures on lähenemist õigusesse tihti piiratud haldusõigusega. II. Keeleprobleem Nii halduse ja õiguse kui...
Otsese õigusmõju doktriin
Kadri Sirg
2001 9, Lk 626 - 634
1. Sissejuhatus Kohe alguseks tuleb öelda, et Euroopa Liidu direktiivide otsese õigusmõju tähtsus õigustekaitsevahendina on vaieldav. Akadeemilises kirjanduses on väidetud, et otsese õigusmõju doktriin on ...
Proportsionaalsuse printsiip riigi- ja haldusõiguses
Martin Triipan
2001 5, Lk 305 - 313
... veebruarist 2001 Tallinna Halduskohtu taotluse kontrollida haldusõiguserikkumiste seadustiku § 231 lg 6 vastavust põhiseadusele......veebruarist 2001 Tallinna Halduskohtu taotluse kontrollida haldusõiguserikkumiste seadustiku § 231 lg 6 vastavust põhiseadusele...
«eelmine lehekülg  1  2