Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hoonestusõigus"

Kinnisasja koormamine ühisasjaõigustega
Rein Tiivel
2013 10, Lk 699 - 708
...kohaselt (AÕS § 5 lg 1) servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek).......kohaselt (AÕS § 5 lg 1) servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus (täpsemalt hüpoteek)...
Hoonestusõigus
Andres Vutt
1993 4, Lk 86 - 86
...oluliseks osaks. Hoonestusõiguse mõiste kohaselt on hoonestusõigus võõrandatav, pärandatav ja tähtajaline. Määratud......võõrandatav, pärandatav ja tähtajaline. Määratud on ka hoonestusõiguse ulatus. Nimelt ei piirdu hoonestusõigus üksnes ehitisealuse...
Hoonestusõigus
Tarvo Puri
1997 8, Lk 409 - 414
...57, 976; 1996, 45, 848; edaspidi AÕS) kohaselt on hoonestusõigus võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada......57, 976; 1996, 45, 848; edaspidi AÕS) kohaselt on hoonestusõigus võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada...
Nõudeõiguste ja võlgade üleminek seaduse alusel
Liina Pohlak
1997 3, Lk 110 - 114
...koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada......reaalkoormatised. Juhul kui maatüki omanik võõrandab hoonestusõigusega koormatud maatüki, läheb maatüki uuele omanikule...
1