Menüü

Kokkuvõte

Ajakirjas „Juridica“ 6/95 ilmunud artiklis „Nõudeõiguse loovutamise ja võla ülekandmisega seonduvaid probleeme“ käsitlesin olemasolevatest tehingutest tulenevate nõuete ja võlgade üleminekut ühelt isikult teisele lepingute alusel.

Teoorias on levinud käsitlus, et nõuete ja võlgade üleminek ühelt isikult teisele võib toimuda kolmel alusel: 1) seaduse järgi,
2) kohtuotsuse alusel,
3) tehingu alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse