Menüü

Superficies solo cedit: Balti eraseaduse taasärkamine

Autor:
Number 1994/7
Lk 164-165

Kokkuvõte

Sageli nähakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamises või ka kogu omandireformis üht rutiinset, tüütut asjaajamist, millega tegelemine ei nõua juristilt õigusteoreetilisi teadmisi ega kehtiva õiguse ja õigusajaloo laiemat tundmist. Tegelikkuses aga ei piisa vara tagastamise või tagastamata jätmise otsustamiseks paljudel juhtudel ainult omandireformi aluste ja vara tagastamise korra tundmisest.

Omandireformi aluste seaduse (edaspidi ORAS, RT 1991, 21, 257 jj.) §7 kohaselt on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist õigus nõuda selle endistel omanikel ja §8 kohaselt endiste omanike pärijatel. Siit tuleneb ka õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- ja linnakomisjonidel lasuv ülesanne: neil tuleb välja selgitada, kes oli õigusvastase võõrandamise ajal vara omanik. Alles siis, kui omanik on teada, saab otsustada, kas üldse kellegi ja kui, siis kelle peab komisjon tunnistama omandireformi õigustatud subjektiks. Enamasti selgub omanik kinnistusraamatu kandest või siis näiteks natsionaliseerimise dokumentidest ning vastus on lihtne ja selge.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse