Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtuvigade parandamine tsiviilkohtumenetluses"

Uuest Tsiviilkohtupidamise seadustikust
Jaano Odar
1993 3, Lk 51 - 52
...teistmise korras (nn. uute asjaolude ilmnemisel) ja kohtuvigade parandamise korras. Teistmismenetlus on ammutuntud......Riigikohtu pädevuses. Omamoodi erandlik menetluseliik on kohtuvigade parandamine, mis ositi asendab praegust järelevalvemenetlust...
Riigikohtu loakogu
Peeter Vaher, Tiit Kollom
1994 5, Lk 106 - 107
...ja halduskolleegiumi kohtunikest kassatsiooni-, teistmis- ja kohtuvigade parandamise taotluste läbivaatamiseks ja menetlusloa......ja halduskolleegiumi kohtunikest kassatsiooni-, teistmis- ja kohtuvigade parandamise taotluste läbivaatamiseks ja menetlusloa...
Mõningaid arenguid Eesti tsiviilkohtumenetluses
Jaano Odar
1994 5, Lk 108 - 109
...niisuguseid taotlusi, mida saab lahendada kas kassatsiooni või kohtuvigade parandamise korras. Tundub, et pole liigne selgitada......Teistmisena ei saa kvalifitseerida ei kassatsiooni ega kohtuvigade parandamist. Kassatsioonkaebust võiksime tinglikult...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
...lahendamine Riigikohtu pädevuses. 3Kolmandaks on § 320 p. 3 - kohtuvigade parandamine. Kohtuvigade parandamine kassatsioonist......See selgub §-st 323. Valiku teeb kassatsiooni ja kohtuvigade parandamise taotluste seast 3-liikmeline loakogu...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1998 10, Lk 513 - 515
...tagamine ja alles seejärel ringkonnakohtu vigade parandamine. Menetlusloa andmise taotluse läbivaatamiseks on......306 lõikes 2 sätestatud teistmise alusega. Kohtuvigade parandamine Kohtuvigade parandamise menetluse rakendamisel on...
1