Menüü

Kokkuvõte

1. Riigikohtu pädevus tsiviilasjades

1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS § 149 lg. 3 rõhutab Riigikohtu kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni - kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamist. Kassatsiooni funktsioon on see, mis iseloomustab riigi kõrgeima kohtu tüüpi mandrieuroopa kõrgeimate kohtute hulgas. Kassatsiooni korras kontrollib Riigikohus ringkonnakohtu (apellatsioonikohtu) lahendit selle seadusele vastavuse seisukohast. Juhul, kui apellatsioonikohtu otsus ei vasta seadusele, see tühistatakse ja üldjuhul saadetakse asi uueks sisuliseks arutamiseks apellatsioonikohtusse. Ometi lisandub siia vastavalt TsKS §346 p.4 revisjonivõimalus. Kassatsioonikohus võib apellatsioonikohtu lahendi muuta või teha uue otsuse või määruse asja uueks läbivaatamiseks andmata, kui asjas ei ole vaja koguda täiendavalt tõendeid või muuta neile apellatsioonikohtus antud hinnangut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse