Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pandiõigus"

Olulisemad muudatused pankrotiseaduses
Paul Varul
2021 6, Lk 407 - 420
...tunnustamise toimet (PankrS § 105) ning tunnustatud nõude ja pandiõiguse uuesti läbivaatamise korda (PankrS § 106). Tühistatud......jooksul on aktsepteerinud, ongi pandipidajad, kelle pandiõigus on tekkinud tehinguliselt või ka seaduse alusel, aga...
Hüpoteegi aktsessoorsusest ja muustki hüpoteegiga seonduvast
Rein Tiivel
2006 1, Lk 42 - 53
...siiski ei ole. Samas võib siiski öelda, et Eesti kinnispandiõiguses on ühendatud traditsiooniline hüpoteegile omane......ümar­laua­kohtu­mistel teemal „Mitteaktsessoorsed kinnispandiõigused Kesk-Euroopas“. Osavõtja­teks olid kinnis­pandiõiguse asjatundjad...
1