Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töötasu"

Juurdemaksetest töötajatele
Heino Siigur
1995 1, Lk 13 - 14
...hüvitada töötingimuste mittetagamise tõttu saamatajäänud töötasu (kaotatud palk) seaduse, haldusakti, kollektiiv-......hüvitada töötingimuste mittetagamise tõttu saamatajäänud töötasu (kaotatud palk) seaduse, haldusakti, kollektiiv-...
Lisatasude maksmisest
Heino Siigur
1996 4, Lk 162 - 165
...tegemise teel. Järelikult selline muudatus puudutab ka töötasustamistingimuste muutmist töötajale vähemsoodsamaks......määratakse kindlaks poolte kokkuleppel. See kokkulepitud töötasu suurus ongi selle tagatiseks töötajale teatud palgataseme...
Keskmise palga ja puhkusetasu arvutamine
Heino Siigur
1999 5, Lk 235 - 238
...juunini. Sel juhul arvutatakse tema keskmine palk töötasust, mis ta teenis jaanuari-, veebruari-, märtsi- ja......alla ühe kalendrikuu, arvutatakse tema keskmine palk töötasust, mis ta on saanud tööleasumisepäevast kuni keskmise...
«eelmine lehekülg  1  2