Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "usaldusühing"

Seltsing – kas leping või ühing?
Kalev Saare
2003 1, Lk 57 - 64
... Euroopa Majandushuvigrupp, täisühing (OHG*13 ), usaldusühing (KG*14 ) ja mitteregistreeritud ühendus (saksa k nichteingetragener......asjaolu, et Eesti ühinguõiguse kohaselt on täis- ja usaldusühing (nn isikuteühingud*18) tunnistatud juriidilisteks...
Äriseadustiku üldsätted
Villu Kõve
1995 4, Lk 135 - 136
...asendama seniseid aktsiaseltse. Võrreldes täis- ja usaldusühinguga, on osaühingu puhul kehtestatud rangemad nõuded...
Täisühing ja usaldusühing
Margit Vutt
1995 4, Lk 143 - 148
...ta sissemakse tasumata osa ulatuses. Kuna täis- ja usaldusühingu loomise ja tegutsemise põhimõtted on sarnased, on......ta sissemakse tasumata osa ulatuses. Kuna täis- ja usaldusühingu loomise ja tegutsemise põhimõtted on sarnased, on...
1