Menüü

Kokkuvõte


1. Tsiviilvastutuskindlustuse eesmärk

Iga kindlustusliigi omapära väljendub kindlustusjuhtumi definitsioonis ja kindlustussumma või kindlustushüvituse väljamaksmise kohustuse kokkuleppega kindlustusandja poolt.

Tehnilisest vaatenurgast on tsiviilvastutusekindlustuse eesmärgiks alljärgnevad näited:

Auto sõidab otsa jalakäijale, kes saab raskelt vigastada; majaomanik jätab lumest puhastamata oma majaesise kõnnitee, vanem inimene libiseb ja murrab kukkudes oma käeluu; keemiatehas töötab ilma veepuhastusseadmeteta, mille tulemusel reostub joogiks kasutatav kaevuvesi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse