Menüü

Tartu Ringkonnakohtu kohtupraktikat

Number 1995/2
Lk 74-74

Kokkuvõte

. . . tsiviilasjades

Tartu Linnakohtu 6. juuni 1994. a. määrusega lõpetati pankrotimenetlus Tartu Lihakombinaadi avalduses ASD „Lemy“ vastu raugemise tõttu pankrotiseaduse § 15 lg.1 p. 2 alusel, kuna võlgnikul ei jätkunud vara pankrotimenetluse kulude katteks.

Samas asjas tehtud otsusega mõisteti Tartu Lihakombinaadilt välja 4.890 krooni ajutise pankrotihalduri kulude katteks. Otsuse kohaselt on halduri nõue 19 töötunni eest 5.700 krooni ning posti-, paljundus- ja bensiinikulude eest 146 krooni, kokku 5.846 krooni. Kuna võlgnikul olemasolev vara 956 krooni väärtuses anti üle haldurile, siis puudujääv osa 4890 krooni kuulub kohtuotsuse kohaselt väljamõistmisele võlausaldajalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse