Menüü

Kokkuvõte

Kriminaalmenetluse eelnõu arutamisel on tõusnud rida probleeme, mille lahendamisel ei ole mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu ongi juhtunud, et mitmeid huvitavaid ideid on esitatud hoopis kuluaarides. Käesolev artiklitesari on kavandatud ka kartusest jätta kriminaalmenetlusealases õigusloomes kasutamata need ringi liikuvad väärt mõtted.

Kõigepealt avaldame „Juridicas“ probleemistikku sissejuhatava kirjutise. Sellele peaksid järgnema teemat edasi arendavad või oponeerivad artiklid või ka avalikud arutelud näiteks EAÕS-i egiidi all. Niisiis on „Juridica“ toimetuse aadressil teretulnud kõik uued ideed, arvamuseavaldused, vastuväited jms. nii teoreetikuilt kui ka praktikuilt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse