Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "jälitustegevus"

Jälgimine ja põhiõigused
Uno Lõhmus
2020 4, Lk 279 - 293
...konstitutsioonilise õigusriigi põhimõtetesse. Mis ei tähenda, et jälitustegevus kuritegude avastamiseks ning inimeste jälgimine laiemalt......täpsust ja proportsionaalsust. Öeldu ei tähenda, et jälitustegevus kuritegude avastamiseks ning inimeste jälgimine laiemalt...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...kuritegude ärahoidmiseks ja uurimiseks. Jälgimine ja jälitustegevus on väljunud kriminaalmenetluse raamidest. Kriminaalmenetluses......seadustati 1994. aastal, kui Riigikogu võttis vastu jälitustegevuse seaduse. *49 Kuigi jälitustegevuse kasutusala oli...
Sideandmed ja nende säilitamise olulisus
Karel Virks
2018 8, Lk 581 - 596
Elektroonilise sideseansiga seotud faktiliste andmete (edaspidi ka sideandmed) säilitamise ja kasutamise temaatikat on Eesti õiguskirjanduses korduvalt käsitletud. Ühise märksõnana kõlab nendest läbivalt ...
Jälitustoimingud vanglas
Jaana Aduson
2015 10, Lk 701 - 706
...õigusaktidele justiitsministri kinnitatud vangla jälitustegevuse juhend. Jälitustoiminguid teevad vanglateenistuses üksnes......Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vanglate jälitustegevuse pädevus jälitustoimingute tegemisel. 2013) alusel...
Per aspera ad fair trial
Eerik Kergandberg
2011 1, Lk 68 - 77
...kõige enam muret tekitavamaks küsimuseks peab autor jälitustegevust, mille probleemidel ka lähemalt peatutakse. I......siis pärast mõningast kaalumist nimetaksin siiski jälitustegevust. *17 Olen küll üsna kindel, et hea advokaadina...
Riigisaladus - mis see on?
Jüri Pihl
1995 8, Lk 348 - 351
...politseiinspektor). Eespooltoodud nonsenss tuleneb küll hoopis jälitustegevuse seadusest (RT I 1994, 16, 290), kus sätestatakse......seadusest (RT I 1994, 16, 290), kus sätestatakse, et „jälitustegevuse organiseerimine ja taktika ning andmed salajast...
Kriminaalmenetluse reform: kriminaalmenetluse algus
Eerik Kergandberg
1995 3, Lk 106 - 109
...ülekuulamisest kardinaalselt erinev), igasuguste dokumentide kogumine, jälitustegevus - mis iganes - peaasi, et ei oleks menetlustoiminguid......ähmastajaks oli 18. märtsist 1994. a. kehtima hakanud jälitustegevuse seadus (RT I 1994, 16, 290) koos muudatusega ka...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
...kohtuistungi protokolli lisa, ekspertiisiakt, muu dokument, asitõend, jälitustegevusega saadud foto, film või muu tehniline teabesalvestus......protokoll ning selle lisa, loodetavasti ka mitte jälitustegevusega saadud tõendist. Kaasajal üha enam aktsepteeritavat...
1  2  järgmine lehekülg»