Menüü

Haldusõiguse miinimumstandardid Euroopa inimõiguste konventsiooni raames

Number 1995/6
Lk 254-255

Kokkuvõte

1Eesti on Euroopa inimõiguste konventsioonile küll alla kirjutanud, ent pole seda veel ratifitseerinud. Niipea, kui konventsioon Eesti suhtes jõustub, muutub ta Eesti kaebajatele (complainant) kättesaadavaks lisavahendiks oma õiguste kohtulikul kaitsel. Ent selle kasutamine on lubatud üksnes siis, kui kohalikud kohtuliku kaitse vahendid on ammendatud - see tähendab pärast seda, kui kannatanu on ära kasutanud kõik need kohtuotsuse taasläbivaatamise võimalused, mida Eesti uus seadusandlus nii rohkesti pakub.

Kaebuste esitamine Inimõiguste Komisjonile Prantsusmaal Strasbourg'is on konventsiooniosaliste riikide kohtupraktikas tavaline. Ja mõjukad tagajärjedki on üsna sagedased: mõnede suur mõjukus võib tingida seadusandluse reguleerimist neis riikides, kelle vastu kaebus oli suunatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse