Menüü

Kokkuvõte

1Eesti õigusteaduse allikate sarjas ilmus nr. 2 all faksiimileväljaandena prof. Juhan Vaabeli 1934. aastal kaitstud doktoritöö „Eesti riigi–maksundusõiguse põhiprobleeme. Riigi–maksundusõiguse normistiku ehitus ja rakendus“, Tartu Akadeemiline Kooperatiiv 1934. Faksiimileväljaande on toimetanud TÜ õigusteaduskonna Eesti õiguse ajaloo õppetooli juhataja prof. Peeter Järvelaid. Faksiimileväljaanne sai teoks Hansapanga toetusel.

Väljaandele on kirjutanud ülevaate J. Vaabeli (1899–1971) elust ja tegevusest prof. P. Järvelaid. Eessõna „Professor Juhan Vaabeli rollist õigus– ja majandusteaduse integreerimisel“ pärineb prof. Uno Merestelt, lühikirjeldus selle uurimuse tähtsusest tänapäeval kuulub käesoleva loo kirjutajale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse