Menüü

Kokkuvõte

Arvestades seda, et õigusdogmaatikas tavatsetakse käsitleda kohtumenetlust inimtegevuse spetsiifilise alaliigina, peaks vähemalt mingil hetkel tõusetuma küsimus selle tegevuse sisust ja struktuurist. Küsimusele vastates tuleks selgitada, millised menetlustoimingud on kohtumenetluse raames eristatavad, ehk teiste sõnadega – mis on siis tegelikult kohtumenetluse sisu.

Minu andmetel ei ole ühegi riigi menetluseseaduses püütud esitada terviklikku ja ammendavat menetlustoimingute süsteemi. Võimalik, et seaduseandjad pole seda seni vajalikuks pidanud, kuid võimalik on seegi, et ei ole jätkunud oskusi või ei ole saavutatud konsensust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse