Menüü

Kokkuvõte


1. Prokuratuuri ja ajakirjanduse suhete formeerumise alused

Sõltuvalt ühe või teise justiitsametkonna seaduses fikseeritud seisundist, ülesannetest ja tegutsemise spetsiifikast on nende suhted ajakirjandusega üsna erinevad. Valdavalt kujunevad suhted ajakirjanduse ja justiitsametkondade vahel konkreetsete õigussuhete kajastamisel, aga ka justiitsametkondade endi probleemide valgustamisel. Suhteid reguleerivad otseselt või kaudselt ka erinevad õigusaktid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse