Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduste loomisel peaks Eestil olema arvestatav kogemus. On ju kehtiv põhiseadus sisuliselt omariikluse aja neljas. 25 aasta kohta on see arvestatav saavutus, mis peaks olema meile andnud silmapaistva kogemuse. Tõenäoliselt ei ole lähemas tulevikus tarvidust uue põhiseaduse väljatöötamiseks.

Tänasel päeval kehtib 28. juunil 1992 vastu võetud põhiseadus ning selle muutmise reeglid on kehtiv õigus. Kui Eesti konstitutsioonilist korda reguleerivas õiguses tekib mingi muudatuse vajadus, siis peab see toimuma põhiseaduse muutmiseks ettenähtud menetluskorras. Seepärast ei oma selle korra lähem tundmine mitte üksnes tunnetuslikku, vaid ka praktilist tähendust ning näib asjakohane olevat anda veidi detailsema ülevaate sellest, kuidas põhikorda legaalsel teel muuta saab. Selle korra lähem teadmine ja tundmine on oluline ka 1940. aasta trikkide vältimiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse