Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvahääletus"

Rahvaalgatus ja rahvahääletus Eesti põhiseadustes
Uno Lõhmus
2023 2, Lk 107 - 119
...ahvaalgatust meie põhiseadus ette ei näe, küll aga rahvahääletuse. Põhiseaduse kolmekümneaastase ajaloo jooksul on......rahvahääletuse. Põhiseaduse kolmekümneaastase ajaloo jooksul on rahvahääletust korraldatud vaid ühel korral, 14. septembril 2003...
Eesti põhiseadus: Euroopa Liidu õiguse piiramatu esimusega seotud ootamatud küsimused
Madis Ernits, Carri Ginter, Saale Laos, Marje Allikmets, Paloma Krõõt Tupay, René Värk, Andra Laurand, Olavi Jaggo
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 132 - 191
...õigusnormihierarhia tipus troonib põhiseadus *2, mis võeti vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992 ja jõustus järgmisel päeval, nagu...... „Eesti rahvas võttis 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel põhiseaduse § 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...Eestis koos enne II maailmasõjaaegse Eesti Vabariigiga rahvahääletusi korraldatud kokku vaid seitsmel korral. Neist neli......–16. oktoobril 1933 ja 28. juunil 1992). Viimane rahvahääletus leidis Eestis niisiis aset 28. juunil 1992, enne seda...
Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur
Rait Maruste
1996 9, Lk 459 - 463
...rakendamise seadus (edaspidi PSRS; RT 1992, 26, 350); 3. rahvahääletuse seadus (edaspidiRS; RT I m1994, 41, 659); 4. riigikogu......privilegeeritud seisund, sest neid saab muuta ainult rahvahääletuse kaudu. Need on põhiseaduse § 162 kohaselt põhiseaduse...
Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks.
Anneli Albi
2001 9, Lk 603 - 615
... Ekspertkomisjon: „§ 1 lõige 3. Eesti võib liituda rahvahääletuse alusel Euroopa Liiduga põhiseaduse §-s 1231 ettenähtud tingimustel......peatüki ning Riigikogu kodukorra seaduse (RKS) *41 ja rahvahääletuse seaduse (RHS) *42 kohaselt alljärgnevad. Põhiseaduse...
Kohalikust rahvaalgatusest de lege ferenda
Vallo Olle
2001 8, Lk 546 - 561
...vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav......vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav...
1