Menüü

Kokkuvõte

Möödunud aasta lõpul toimus Tartus rahvusvaheline seminar „Meditsiin ja õigus“. Seminari korraldas Tartu Ülikooli õigusteaduskond kriminaalõiguse õppetooli eestvedamisel ja Avatud Eesti Fondi toetusel. Osavõtjaid ja vabakuulajaid kogunes mõlemal päeval umbes sadakond. Lisaks TÜ erinevatele teaduskondadele olid esindatud sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, Eesti Arstide Liit, Eesti Eraarstide Ühing, Tervishoiuinstituut, kohtud, haiglad jne. Huviliste suur hulk näitab, et meditsiiniõiguse problemaatika hakkab ka Eestis laiemat kõlapinda saavutama. Kuivõrd meditsiiniõiguse areng on ilmselt mõeldav üksnes arsti- ja õigusteadlaste koostöös, siis ei saa ürituse tähtsust kuidagi alahinnata. TÜ ajaloomuuseumi ja peahoone ruumides toimunud seminari võibki pidada esimeseks tõsisemaks arstide ja juristide ühisaruteluks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse