Menüü

Kriminaalhooldussüsteemi rakendamine Eestis

Autor:
Number 1998/2
Lk 63-67

Kokkuvõte


Kriminaalhoolduse koht ja ülesanne karistusõiguses

Eelmise aasta viimasel päeval kuulutas president välja kriminaalhooldusseaduse (RT I 1998, 4, 62)*1, millega sätestatakse tingimisi karistatute ja tingimisi enne tähtaega vabastatute üle järelevalve teostamine ja nende sotsiaalse kohanemise soodustamine.

Esmapilgul tundub, et kehtiv kriminaalkoodeksi redaktsioon juba võimaldab teostada vanglavälist järelevalvet tingimisi karistatute*2 üle. Käesoleva kirjatüki üks eesmärk võikski olla tutvustada lugejale kriminaalhooldusseadust kui käimasoleva karistusreformi ühte vajalikku väljundit.

Kriminaalhoolduse subjektid ja kriminaalhoolduse piiritlemine

Kriminaalhooldus laieneb eelnõu järgi vaid neile isikutele, kellel vabadusekaotuslik karistus on kas täielikult või osaliselt kandmata. Hõlmatakse seega kontingent, kelle suhtes mõistetud tähtajalist vabadusekaotust ei ole kohus tingimisi kohaldanud või kes on tingimisi enne tähtaega vabadusekaotuslikust karistusest vabastatud (KrHS § 2).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse