Menüü

Tehnikaobjekti vastavus õiguskaitse saanud leiutisele. Õiguslikud probleemid

Autor:
Number 1999/3
Lk 109-113

Kokkuvõte

Eestis käivitunud patendiseadus (RT I 1994, 25, 406, 1996, 49, 953; 1998, 64/65, 1003; terviktekst kõigi muudatustega 1998, 74, 1227) ja kasuliku mudeli seadus (RT I 1994, 25, 407) annavad leiutajatele võimaluse saada oma uuele lahendusele õiguskaitse. See tähendab, et mitte kellelgi ei ole õigust ilma patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku loata kasutada vastavalt kas patendiga või kasuliku mudeli tunnistusega kaitstud tehnilist lahendust. Mõlemad seadused deklareerivad sõnaselgelt patendiomaniku ja kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse kaitstud lahendusele, nähes ette ka sanktsioonid isikute suhtes, kes seda ainuõigust rikuvad.

Seega võib konstateerida, et mõlemad seadused realiseerivad täiesti rahuldavalt leiutiste kompleksse õiguskaitse esimese etapi, milleks on riigi poolt leiutise omanikule teatud tingimustel konkreetsete eriõiguste garanteerimine. Seadus aga jätab detailselt reguleerimata nii mõnegi probleemi õiguskaitse teisest, samuti väga olulisest etapist. Selleks on nende eriõiguste kasutamine ja kaitse nende rikkumise korral, forcement of right.*1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse