Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kasulik mudel"

Tööstusomandi õiguse kodifitseerimise väljavaated
Tanel Kalmet
2012 7, Lk 486 - 490
...varasemast kaubamärgiseadusest oluliselt erinevad 1994. aasta patendiseadus ja kasuliku mudeli seadus – on osaliselt muudetud kujul jõus......tõsisemaid kahtlusi esitatud riigisiseste patendi- ja kasuliku mudeli süsteemide paralleelse toimimise põhjendatuse...
Kas autori õigusi saab võõrandada?
Heiki Pisuke
1994 4, Lk 89 - 90
...üleandmine. (1) Tunnistuse üleandmine võib toimuda kasuliku mudeli omaniku loobumisel kasuliku mudeli õigustest......mudeli omaniku loobumisel kasuliku mudeli õigustest ja tunnistuse loovutamisel teisele...
Esindusprobleeme tööstusomandi õiguskaitsel
Anne Kalvi
1996 10, Lk 566 - 569
Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus. Järgneb.Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus ...
1