Menüü

Kokkuvõte


I. Sissejuhatus

Organitüli on õigusvaidlus ühe juriidilise isiku erinevate organite või ühe organi erinevate osade vahel. Konstitutsiooniõiguslik organitüli on kõrgemate riigiorganite või kõrgema riigiorgani osade (näiteks Riigikogu juhatus, Riigikogu liige) lahkheli põhiseadusest tulenevate kompetentside üle. Näiteks võivad president ja Riigikogu olla eri meelt seaduse põhiseadusepärasuse üle.*1 Organitülisid võib ette tulla ka eraõiguse vallas. Näiteks võivad ühe aktsiaseltsi juhatus ja aktsionäride üldkoosolek olla eri meelt nende seadusest tulenevate kompetentside ulatuse suhtes. Järgnev analüüs keskendub haldusõiguslike organitülide, s.t ühe avalik-õigusliku juriidilise isiku organite või organi osade vahel aset leidvate mittekonstitutsiooniõiguslike õigusvaidluste halduskohtuliku lahendamise vajalikkusele.*2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse