Menüü

Kokkuvõte

Läänemere-äärne Eesti pole suurriik, ka kapitali nappus ei võimalda olla tegijaks ei nafta tootmisel merepõhja all asuvast maapõuest ega polümetalliliste nodulite ammutamisel süvamere põhjast. Taasiseseisvumise järel on soikunud teaduslikud mereuuringud, puudub arvestatav laevaehitus, kuigi laevaremondiga tegeletakse. Vara päästjaid merel pole, merepukseerimisteenuste osutajad omavad vaid vanu ning jõuetuid puksiire, mille tõttu kannatab meresõidu ohutus nii Eesti vetes kui ka sadamates. Puudub ka oma klassifikatsiooniühing kui laevaehituse, -remondi ja laevade ekspluateerimise tehniline järelevalvaja, laevade ning laevandusettevõtete töö sertifitseerija. Tegelikkuses oleme merenduse laias spektris arvestatavad tegijad vaid laevanduses, seda nii reisijate veol kui ka rahvusvahelise kaubanduse oluliseks osaks olevas merelastiveos.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse