Menüü

Kokkuvõte

I. Sissejuhatus

Rahvusvaheline eraõigus on viimase kahekümne aasta jooksul dünaamiliselt ja kiiresti arenenud, mida otseselt peegeldab valdkonna-alaste konventsioonide paljusus. Konventsioonid on omakorda mõjutanud erinevate maade seadusandlust. Siiski, igapäevaelu rahvusvahelisemaks muutumisega kerkib vanade probleemküsimuste asemele kiiresti uusi. Rahvusvahelise eraõiguse alaseid probleeme võivad tekitada ka arengud teistes õigusharudes. Tehnoloogilised avastused ja uued meditsiinivahendid on tekitanud soodsa pinnase eetilisteks, moraalifilosoofilisteks ja meditsiiniõiguslikeks uuringuteks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse