Menüü

Kokkuvõte

Õigusfilosoofia, millele on õhtumaa traditsioonilises akadeemilises õpetuses ammusest ajast kuulunud väärikas koht, on uuemal ajal pidanud oma positsiooni juriidilise stuudiumi olulise osana kaitsma devalveerimise või isegi kõrvaletõrjumise katsete eest. Autor peatub selle tendentsi ilmingutel, otsib selle põhjuseid ning toob välja argumendid õigusfilosoofia kui juurastuudiumi osa säilitamise ja tugevdamise vajaduse kaitseks.

Artikkel on esmakordselt avaldatud saksa keeles pealkirja all Der Kampf um die Rechtsphilosophie väljaandes Thesaurus Acroasium. Vol. IV. Modern Problems of International Law and the Philosophy of Law. Miscellanea in honour of Professor D. S. Constantopoulos. Thessaloniki: Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki, 1977.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse