Menüü

Kokkuvõte

Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ka õigusideoloogia, mis väga laialt kasutab üldhüvevormeleid. Autor seab võimutahtele vastu õiglustahte ning võrdsustab hoopis selle õigusega. Ta on seisukohal, et ebaõiglased ja üldiselt kahjulikud seadused ei saa olla õigus. Artikli autor nõuab juristidelt söakust eitada selliste seaduste õiguslikku siduvust. Otsides vastust küsimusele, millised on need õigusprintsiibid, mis välistavad seaduse kehtimise, soovitab autor pöörduda inim- ja kodanikuõiguste deklaratsioonide poole.

Artikkel on esmakordselt avaldatud saksa keeles pealkirja all Fünf Minuten Rechtsphilosophie ajalehes Rhein-Neckar-Zeitung (12. september 1945).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse