Menüü

Kokkuvõte

Kahju ettenähtavuse reegli näol on tegemist uue kontseptsiooniga Eesti lepinguõiguses, mida kohtutel alles tuleb hakata praktikas rakendama. Artiklis tutvustatakse kahju ettenähtuvuse reegli olemust ja sisu ning võlaõigusseaduse vastavat regulatsiooni. Kontseptsiooni paremaks mõistmiseks selgitatakse artiklis, millest kahju ettenähtavuse kindlaksmääramisel tuleb lähtuda, peatudes küsimusel, mis peab olema ettenähtav ja kelle jaoks, millal peab kahju olema ettenähtav ning millist kahju võib reeglina pidada ettenähtavaks. Kuivõrd kahju ettenähtavuse reegel on Euroopa õiguskordades ning uniform law instrumentides ammutuntud ning praktikas juurdunud, siis tuuakse artiklis näiteid ka nende instrumentide rakendamisest ja tutvustatakse teiste riikide õiguskirjanduses esitatud seisukohti. Autor peatub ka esimestel kahju ettenähtavuse reeglit käsitlevatel Riigikohtu lahenditel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse