Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "müügileping"

Uus kaubandustehingute regulatsioon Lätis
Kaspars Balodis, Sirli Pettai
2011 3, Lk 196 - 205
...reguleeritud kaubandustehingute eriliigid on kaubanduslik müügileping, kaubanduslik komisjonileping, ekspedeerimisleping......hinda, mille kaupmehed on määranud kaubandusliku müügilepinguga. 4.8. Seadusjärgne pandiõigus Kaupmehe õigus...
Teatamiskohustus võlaõigusseaduse kontekstis
Irene Kull, Indrek Parrest
2003 4, Lk 213 - 224
...212 müüja kohustuse teatada ostjale õigeaegselt, et müügilepingu ese on käsutusse andmiseks valmis pandud. Tegu on......seadustes reguleeritud kui tarbija õigus saada teavet müügilepingu eseme kohta, müüja isiku ning ka oma õiguste kohta lepingust...
1  2  järgmine lehekülg»