Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "vastutus teise isiku eest"

Deliktivõimetus süülist vastutust välistava asjaoluna
Janno Lahe
2002 6, Lk 391 - 400
...enamikus õiguskordades süülisest deliktiõiguslikust vastutusest vabastatud – neid käsitatakse deliktivõimetute......deliktivõimetuse aluste ning deliktivõimetu isiku nn õiglusvastutuse ja riskivastutuse regulatsioone. Otsitakse vastuseid...
1