Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustik võeti vastu 6. juunil 2001 ning see hakkas kehtima järgmise aasta 1. septembril. Nüüdseks on seadus kehtinud enam kui kaks aastat. See on piisavalt pikk aeg, et teha esimesi kokkuvõtteid seaduse rakendumisest. Pealkirjas toodud probleemiasetust artiklis siiski laiendatakse, sest vaatluse alla tulevad mitte ainult uued, vaid ka vanad probleemid. Käsitlus toetub Riigikohtu otsustele, püüdmata sealjuures olla ammendav. Analüüsitakse küsimusi, mida autori arvates tuleks pidada probleemideks, ja hinnatakse nende lahendusi. Seejuures ei ole eraldi vaadeldud õiguspoliitilisi probleeme, kas või näiteks nulltolerantsi ja sellega seotud karistuste karmistamist. Teiseks ei peatuta kahe aasta jooksul seadustikus tehtud muudatustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse