Menüü

Kokkuvõte

Abikaasade vahelised varalised suhted võivad olla kindlaks määratud nii seaduse kui ka abikaasade vahel sõlmitud abieluvaralepinguga. Kolmandale isikule ei ole abieluvaralepingus sisalduvad seadusjärgsest regulatsioonist kõrvale kalduvad kokkulepped nähtavad ning see võib põhjustada talle tehingus ühe abikaasaga ootamatuid ja soovimatuid tagajärgi. Selliste üllatuste vältimiseks või vähendamiseks ongi kasutusele võetud abieluvararegister.

Artiklis selgitatakse abikaasade varaliste suhete regulatsiooni Eesti ja Saksa õiguses, ühisvara jagamise võimalusi, abieluvararegistri ülesandeid ja registrikannete mõju. Eraldi peatutakse abieluvararegistri kandemenetluse temaatikal, selgitades elu- ja asukohajärgsuse põhimõtet, kande aluseks olevate dokumentide nõudeid ning kande sisu ja riigilõivuga seonduvat. Artikli keskmes on küsimus sellest, abikaasade seadusjärgsest erineva varasuhte saab kinnistusraamatusse kanda, ilma et sellega kaasneks vastava kande tegemine abieluvararegistrisse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse