Menüü

Kokkuvõte

Moekunst on ühelt poolt kunstiliik, kuid teiselt poolt on moekunst lahutamatult seotud kogu maailmas mõjuvõimsa moetööstusega. Moetööstus on aga tööstusharu, kus konkurentsivõimelisus sõltub eelkõige intellektuaalse omandi oskuslikust kasutamisest ja kaitsest. Seejuures on moekunstiteoste unikaalne disain üheks kõige tähtsamaks faktoriks, mis määrab moetööstuses osaleja edukuse.

Moemaailma iseloomustab moe kiire muutumine, mis avaldab mõju ka moetööstusele. Samuti ei tunnista moemaailm riigipiire ja nii disainerid, edasimüüjad kui ka tarbijad jälgivad rahvusvahelises moemaailmas toimuvat. Moekunstiteoste loomine saab sageli alguse inspiratsioonist, mida moeloojad saavad mõne teise autori poolt eelnevalt loodud moekunstiteostest. Kuid piir teise autori loodud moekunstiteosest saadud inspiratsiooni ajendil uue moekunstiteose loomise ja õigusvastase kopeerimise vahel on õhkõrn.

Käesolev artikkel käsitleb lähemalt moekunstiteoste õiguskaitse üldpõhimõtteid, mis on omaks võetud rahvusvahelisel tasandil ja mille alusel on kujunenud eri riikides erinevad riiklikud õiguskaitsesüsteemid. Samuti on luubi all moekunstiteoste õiguskaitse süsteem Eestis. Moekunstiteoste rahvusvahelise iseloomu tõttu käsitleb artikkel ka moekunstiteoste piiriülest õiguskaitset eri riikide õiguskaitsesüsteemide kokkupuutel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse