Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "mikrolülituste topoloogia ja tööstusdisainilahendused"

Tööstusomandi õiguse kodifitseerimise väljavaated
Tanel Kalmet
2012 7, Lk 486 - 490
...eurodirektiivi eelnõuga, kehtestati mikrolülituse topoloogia seadus ja geograafilise tähise kaitse seadus (jõustusid......sellega seotud kriteeriumidest. *11 Mikrolülituse topoloogia puhul on samuti esitatud kahtlusi eriregulatsiooni...
Kas autori õigusi saab võõrandada?
Heiki Pisuke
1994 4, Lk 89 - 90
FAKTID Eesti Vabariigi põhiseaduse §39: „Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“. Autoriõiguse seaduse §46: „Teose kasutamine teiste isikute poolt. (1) Teose kasutamist ...
Kas autori õigusi saab võõrandada?
Heiki Pisuke
1994 4, Lk 89 - 90
FAKTID Eesti Vabariigi põhiseaduse §39: „Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“. Autoriõiguse seaduse §46: „Teose kasutamine teiste isikute poolt. (1) Teose kasutamist ...
Disainlahenduste õiguskaitse probleeme
Jaak Ostrat
1996 5, Lk 232 - 236
Eesti tööstusomandi seadusandlus sisaldab käesoleval ajal kaubamärgiseaduse (jõustunud 1. oktoobril 1992; RT 1992, 35, 459), patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse (mõlemad jõustunud 23. mail 1994; ...
Mikrolülituse topoloogia õiguskaitsesüsteem
Ants Kukrus
1999 3, Lk 120 - 123
...viisidel, näiteks maskide (s.o tehnoloogiline vahend mikrolülituste eri kihtide valmistamiseks) või nende jooniste kujul......viisidel, näiteks maskide (s.o tehnoloogiline vahend mikrolülituste eri kihtide valmistamiseks) või nende jooniste kujul...
1