Menüü

Kokkuvõte

4. oktoobril 2007 toimus Eesti pankrotiseaduse XV aastapäevale pühendatud konverents „Maksejõuetus – kas üksnes pankrot?“. Konverentsil käsitleti ka meie maksejõuetusõiguse võimalikke arengusuundi. Konverentsi üks ettekandjatest, professor Paul Varul juhtis oma ettekandes muuhulgas tähelepanu vajadusele kehtivat pankrotiseadust muuta. Täpsemalt nägi professor Varul oma ettekandes „Maksejõuetusõigus Eestis: senine areng ja edasised perspektiivid“ vajadust analüüsida võimalusi pankrotipesa instituudi kasutusele võtmiseks kehtivas õiguses.

Käesolevas artiklis käsitleb autor pankrotipesa problemaatikat. Pankrotipesa võimalik sätestamine toob endaga kaasa mitmeid küsimusi. Autori meelest on seadusandjal pankrotipesa instituudi kehtivasse õigusesse toomisel valida, kas reguleerida pankrotipesa eraldi juriidilise isikuna või sätestada, et pankrotipesa ei ole küll juriidiline isik, kuid tal on erilise juriidilise konstruktsioonina seaduses sätestatud õigusvõime. Seetõttu otsib autor vastust küsimusele, kumb eelnimetatud kahest pankrotipesa käsitlusest oleks optimaalsem, seda ennekõike kehtiva õiguse ning selle põhjal tekkinud praktika seisukohalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse